19 september 2013

Wij zijn toch geen kleuters

En we schakelen nu live over naar de persconferentie voor de internationale pers die onmiddellijk zal beginnen.

‘Ja, ik ben dus Kevin. En het is niet omdat ik maar 2,5 jaar ben dat ik niet zelf het woord zou kunnen voeren. Ik heb overlegd met mijn advocaten over onze strategie na het zware incident van gisteren, en we weten goed wat we willen. Gisteren heeft Cindy van onze klas een doelgerichte en nauwkeurig voorbereide aanval op mij uitgevoerd. Zoals u allen kunt zien op de foto’s die we nu projecteren heeft zij daarbij, met haar scherpe nagels, diepgaande schrammen aangebracht op mijn armen. Het zou kunnen dat het nog goed zal komen, maar de kans is reëel dat ik hierdoor een kruis zal kunnen zetten over mijn toekomstige carrière als fotomodel en kindsterretje. De blauwe plekken die Cindy beweert te hebben, zijn – als ze er dus echt zijn – enkel en alleen het gevolg van wettige zelfverdediging van mijnentwege. Wij betreuren dat de directie en het volledige team van meesters en juffrouwen niet onverwijld het enige hebben gedaan wat ze moesten doen, namelijk ondubbelzinnig mijn kant kiezen in dit dispuut, en bevestigen dat een Kevin altijd gelijk heeft en nooit iets fout kan doen. We hebben dan ook een klacht ingediend, tegen de schooldirectie en tegen de ouders van de eerder genoemde Cindy. We beschouwen dit zonder twijfel ook als een schending van mijn fundamentele mensenrechten, al moeten we nog uitmaken welk juist. We zullen in dat verband dan ook de gepaste stappen zetten. Wat die zullen zijn, zal op het juiste moment het onderwerp zijn van een deliberatie.’

U heeft het gehoord, Kevin is van plan tot stevige juridische actie over te gaan. Eerder vandaag probeerden we een reactie te vragen van Cindy, maar zij verkoos niet voor de camera te reageren. We lezen hierbij haar statement voor.

‘Mijn ouders, mijn broer Olivier, ook mijn oma, en vooral ik zelf, wij vinden het zeer jammer wat nu aan het gebeuren is. Ongetwijfeld had ik niet mogen doen wat ik gisteren heb gedaan. Het spijt me heel erg. En ik had ook liever gehad dat Kevin mij niet had gestampt en ook niet had uitgescholden voor mislukt K3-afkooksel. Maar we waren aan het spelen. Hij wilde van die speelkaarten van de Delhaize ruilen. Zijn voorstel was 1 kaart van hem voor 4 kaarten van mij, of € 2,5 per kaart van hem. Ik zei dat ik dat niet eerlijk vond, en daarop is het dan begonnen. Veel meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen, want er valt niet veel meer over te zeggen. Ik hoop dat dit snel voorbij is, want ik wil graag dat alles weer goed komt op school zodat we nog veel samen kunnen spelen.’

Wat moeten we denken van deze verklaring? We vroegen het aan onze collega Daisy Vannieuwerkerken. Zij volgt het juridisch nieuws, en is erbij komen zitten hier in de studio.

‘Dit is een bijzonder interessant dossier. Maandenlang zijn er al berichten over toenemende normvervaging op de speelplaats van kleuterscholen. Maar tot nu toe bleef dit binnen de schoolpoorten. Het gaat hier over ernstige feiten, die zeker niet met een GAS-boete kunnen opgelost worden. Mocht het tot een veroordeling komen van Cindy, dan zijn er overigens nog bijkomende problemen. Er zijn geen gevangeniscellen op haar maat, en een enkelband zal ook niet aan haar been blijven hangen. We kijken dan ook vol spanning uit hoe deze zaak zich zal ontwikkelen de volgende dagen en weken. Wij volgen alles op de voet alleszins.’

Zoals Daisy al zei, gaat het hier over een ruimer maatschappelijk fenomeen. We vroegen een eerste reactie aan de burgemeester.

‘Het is nog niet erg genoeg dat mensen hun stofdoek uitkloppen als ik in mijn nette zondagse pak over straat loop. We hadden al die luieriken van fietsers die te lam zijn om hun hoopje schroot 400 meter verder te gaan parkeren. En nu dit nog. Het is de schuld van de toenemende individualisering, dat zeg ik u. En ook van die demagogische groenen natuurlijk. Wat was uw vraag ook al weer?’

En ondertussen kregen we ook een reactie binnen van Silvio, de oom van Kevin.

‘Ik zeg u: ik ben onschuldig. Meer zelfs: ik ben absoluut onschuldig. Dit is een schande. Maar met uw steun zullen we dit gevecht winnen. Hierbij bevestig ik dat we vanaf morgen weer beginnen met de heroprichting van Forza Kleutera. Wat was uw vraag ook al weer? Is mijn goede kant in beeld?’

Om dit onderwerp af te sluiten, nog een laatste woord van een bekende moraalfilosoof uit Gent.

‘Het is allemaal de schuld van de overbevolking. Als men beter naar mij had geluisterd – want wat ik zeg is de absolute waarheid, niets minder – dan zou dit allemaal niet zijn gebeurd. Wat was uw vraag ook al weer?’

Geen opmerkingen: